ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

67/37-38 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทร: 02-457-8542-3, 02-458-1971-3
โทรสาร: 02-868-2312
mkc_concrete55@hotmail.com

โรงงาน

54/1,4,5 หมู่ที่ 2 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ซอยฤชุพันธ์ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โทร: 02-985-5493-5
โทรสาร: 02-922-3924
mkc_concrete55@hotmail.com

Sign In

Sign Up