เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท มงคลกิจ คอนกรีต จำกัด

ประวัติของบริษัท

บริษัท มงคลกิจ คอนกรีต จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จากบริษัทเล็กๆ จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมให้กับประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต และปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลือกสรรใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีทักษะ ควบคุมทั้งกระบวนการโดยวิศวกรผู้มีความชำนาญ จนได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.396-2549 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยตระหนักถึงสภาพแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเคยเป็นปัจจัยหลักในการก่อสร้าง บริษัทฯมีความมั่นใจว่าการพัฒนาของเราจะเติบโต ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ และรูปสี่เหลี่ยม โดยมีการดำเนินธุรกิจในการนำเสนอสินค้าตรงต่อองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก

ทีมงานต่างๆ ของบริษัท

1. ทีมงานผลิต

– ทีมงานผลิตที่มีความชำนาญ พร้อมทั้งได้รับการควบคุมระบบการทำงานโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความสามารถสูงในทุกกระบวนการผลิต เราจึงมั่นใจว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
– ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ถูกวิธี และมีความปลอกภัยในการใช้งานสูง คือสิ่งที่ มงคลกิจคอนกรีต มุ่งมั่นมาโดยตลอด ดังนั้นเราจึงพิถีพิถันและควบคุมขั้นตอนของกระบวนการผลิต นับตั้งแต่
– การผูกลวดเหล็ก
– การเข้าแบบ
– การเทปูน
– การกองเก็บผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจ ในการใช้งานของลูกค้าทุกราย

2. ทีมงานขนส่ง

เราเชื่อมั่นว่านอกจากคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯแล้ว การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีจนถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯใช้ในการดำเนินงาน รถขนส่งพร้อมอุปกรณ์ขนย้ายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมด้วยการเอาใจใส่ดูแลในทุกขั้นตอนของเรา

3. ทีมงานสนาม

ทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญสูง พร้อมที่จะแนะนำและปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคุมดูแลงาน อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าทุกราย

Sign In

Sign Up